Česta pitanja

Da li imate pitanja?

Na ovoj stranici pronaći ćete odgovore na najčešća pitanja u vezi sa našim proizvodima i uslugama. Ako vam je potrebna dodatna pomoć ili savet, ne ustručavajte se da nas kontaktirate i naš tim će vam rado pomoći.

Polyvinilhlorid (PVC) je materijal koji se dobija iz prirodnih sirovina soli i nafte. PVC je jedan od najprilagodljivih, najekonomičnijih i najrasprostranjenih materijala visoke postojanosti.

PVC se koristi za proizvodnju profila naročito u zemljama EU koje su inače veoma osetljive po tom pitanju, tako da u PVC-u nema aditivia negativnih po ljudsko zdravlje.

Pri izboru prozora treba obratiti pažnju na koeficijent toplotne provodljivosti. To je podatak koji je neizbežan i nezaobilazan u savremenim zahtevima. Koeficijent toplotne provodljivosti se danas obeležava sa UF. To je brojčani podatak koji pokazuje koliko toplote provodi stolarija. Nije reč o propuštanju vazduha već o samom provođenju toplote. Jednostavno rečeno, što je koeficijenat toplote brojčano manji, to je bolja izolacija. Na vrednost koeficijenta toplote ne utiče samo profil već i vrsta stakla, tako se dobija podatak za kompletan prozor kolika mu je toplotna izolacija.

Prvi korak je da nas pozovete ili posetite u salonu. Naši inžinjeri će u dogovorenom terminu izaći na teren, uzeti mere i uraditi neobavezajuću ponudu za zamenu stolarije.

Nakon što se dogovore uslovi potrebno je 10 dana do isporuke i montaže stolarije u Vašem domu.

Stolarija se plaća iz dva puta. Prvi avansni deo od minimum 30% plaća se prilikom potpisivanja ugovora a drugi nakon montaže stolarije.

Petnaesto godišnja garancija na postojanost profila nemačkog proizvođača „AluPlast“ omogučiće da bezbrižno uživate u svim pozitivnim karakteristikama VIP stolarije. Garancija na staklo traje pet godina, a na okove tri godine.

PVC je materijal koji ima bolje termoizolacione karakteristike od aluminijuma tako da je bolji izolator. Sa druge strane aluminijum je čvrst materijal koji je pogodan za velike otvore. U VIP-u preporučujemo za veće otvore. Dvokrilna vrata sa nadsvetlom opredelite se za aluminijumsku varijantu. Ako su potrebna manja vrata svakako je bolji izbor PVC.

Zašto kondenzuju PVC prozori?

Zima je, a tokom zimskih meseci neko će se zapitati zašto se stvara kondenzacija na novoj stolariji i posumnjati da sa novim prozorima nešto nije u redu, naročito ako se kondenazija nije javljala pre zamene stare stolarije (koja je vremenom izgubila dihtovanje, pa je samim tim dozvoljavala provetravanje prostorija). A problem kondenza javlja se baš iz suprotnih razloga. Naime, kada temperatura spoljnog vazduha padne, vodena para se kondenzuje na unutrašnjoj strani stakla, prouzrokujući da se kapljice vode slivaju preko prozora. Ovo nikako ne znači da je PVC stolarija loša, već naprotiv, znači da stolarija izuzetno dobro dihtuje, ali ako se prostorije ne provetravaju doći će do prezasićenja vazduha vlagom, što za posledicu ima stvaranje kondenzacije.

Vazduh može da primi i zadrži određenu količinu vlage i ta osobina se opisuje kao relativna vlažnost vazduha. Ako je ostvarena tzv. tačka zasićenja vazduha, onda takav vazduh više nije u stanju da prima vodenu paru. Količina vodene pare koju vazduh u nekoj prostoriji može da prihvati zavisi od temperature. Što je viša temperatura određene količine vazduha, to vazduh može da primi više vodene pare. Ovo praktično znači da ukoliko zagrevamo hladan i vlažan vazduh, mi ga na taj način isušujemo i samim tim raste njegova sposobnost daljeg primanja vodene pare. Na taj način možemo da smanjujemo vodenu paru u vazduhu, naročito u hladnijim mesecima.

Pored temperature, vlažnost vazduha u radnoj ili dnevnoj sobi predstavlja jedan od najvažnijih elemenata koji utiču na atmosferu koja je pogodna za život i rad. Ukoliko je sadržaj vlage u prostoriji nizak, respiratorni trakt se suši i to izaziva stres. Visok sadržaj vlage je takođe nepogodan. Idealne granične vrednosti vlažnosti su između 30% i 65% relativne vlažnosti.

Kondenzacija će se pre pojaviti u prostoriji gde ima nekontrolisanog isparavanja usled tuširanja, sušenja veša, kuvanja, vlage u zidovima, većeg broja saksija sa cvećem ili većeg broja ljudi koji borave u njoj. Osim toga, imamo i činjenicu da u novoizgrađenim objektima ili u prostorijama u kojima su nedavno vršeni građevinski radovi, zidovi će dodatno vlažiti vazduh dok se ne prosuše, pa i to može uticati na pojavu pojačane kondenzacije. Ako ste pri kraju leta renovirali stan ili kuću, a niste dovoljno isušili zidove, sa početkom grejne sezone javiće se kondenzacija na staklima, pogotovo kod kvalitetne stolarije. Provetravanje prostorija prilikom renoviranja ne znači otvoriti prozore na 10 do 15 minuta, već višesatno provetravanje u toku i nakon radova na objektu.

Da li imate još nekih pitanja?